маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, основен цвят: Сива, количество изображение: 19