маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, основен цвят: Белите, количество изображение: 7