маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: Белите, количество изображение: 148