маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: син, количество изображение: 10