маркер за изображение: лаптоп, основен цвят: син, количество изображение: 11