маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 5k, основен цвят: син, количество изображение: 2