маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 5k, основен цвят: Сива, количество изображение: 137