маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: циан, количество изображение: 12