маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 0