etiqueta d'imatge: vidre, color principal: cian, quantitat d'imatge: 200