etiqueta d'imatge: vidre, color principal: rosa, quantitat d'imatge: 6