ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, ελάχιστο μέγεθος: 5k, κύριο χρώμα: κυανό, ποσότητα εικόνας: 3