แท็กรูปภาพ: สัตว์, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 395