แท็กรูปภาพ: สัตว์, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 152