แท็กรูปภาพ: นักล่า, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 78