แท็กรูปภาพ: นักล่า, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 817