แท็กรูปภาพ: นักล่า, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 229