แท็กรูปภาพ: นักล่า, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 229