แท็กรูปภาพ: นักล่า, ขนาดต่ำสุด: 1080p, ปริมาณภาพ: 2029