แท็กรูปภาพ: นักล่า, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 320