маркер за изображение: съставка, основен цвят: Зелена, количество изображение: 539