маркер за изображение: съставка, основен цвят: Белите, количество изображение: 273