แท็กรูปภาพ: ทางอากาศ, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 239