แท็กรูปภาพ: ทางอากาศ, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีแดง, ปริมาณภาพ: 0