thẻ hình ảnh: sói, hướng: theo chiều dọc, chính màu: đỏ, số lượng hình ảnh: 0