แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, สีหลัก: สีดำ, ปริมาณภาพ: 150