แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 135