แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 79