แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, สีหลัก: สีฟ้า, ปริมาณภาพ: 88