แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 21