thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 48