thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0