thẻ hình ảnh: sói, hướng: ngang, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 0