thẻ hình ảnh: chó sói, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 0