thẻ hình ảnh: tinh hoa, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 2