แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 330