แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 1149