маркер за изображение: птици, основен цвят: циан, количество изображение: 498