маркер за изображение: птици, основен цвят: Сива, количество изображение: 2591