маркер за изображение: птици, основен цвят: Зелена, количество изображение: 8964