thẻ hình ảnh: sói, chính màu: màu xám, số lượng hình ảnh: 76