thẻ hình ảnh: sói, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 13