thẻ hình ảnh: sói, chính màu: vàng, số lượng hình ảnh: 1